Przejdź do treści

Prawidłowe robienie zdjęć

Zdjęcia muszą być ostre

przykłady z nieodpowiednią i odpowiednią ostrością

Zdjęcia powinny mieć wystarczającą ostrość, aby można dostrzec szczegóły zawarte na opakowaniach towarów. W celu zrobienia ostrego zdjęcia, trzymaj urządzenie mocno w dłoni. W razie potrzeby włącz lampę błyskową.

Niepotrzebne przedmioty nie mogą znajdować się na zdjęciu

przykłady niepotrzebnych przedmiotów podczas robienia zdjęć

Na zdjęciu towary nie mogą być zasłonięte przez niepotrzebne przedmioty: pudełka, elementy konstrukcji wózków, kupujących oraz inne przedmioty.

Unikaj zdjęć wykonanych z dużej odległości i pod kątem

przykłady zdjęć wykonanych z dużej odległości i pod kątem

Towar należy fotografować wyłącznie z przodu. Półki z towarami powinny być sfotografowane równolegle do podłogi i powinny znajdować się blisko Ciebie. Jeżeli wykonasz zdjęcia półek z towarami pod kątem, nasza aplikacja wyśle ostrzeżenie i poprosi o ponowne zrobienie zdjęcia. Nie fotografuj produktu z dużej odległości.

Produkty muszą w całości mieścić się na zdjęciu

przykłady zdjęć wykonanych ze zbyt bliskiej odległości i niepotrzebnych półek

Zdjęcia produktu nie mogą być wykonane ze zbyt bliskiej odległości. Produkty muszą w całości mieścić się w kadrze. Niepotrzebne półki nie powinny znajdować się na zdjęciu. Wybierz odpowiednią lokalizację, aby uniknąć tych błędów.

Prawidłowo wykonane zdjęcie

przykład prawidłowo wykonanego zdjęcia

 • Zdjęcie powinno przedstawiać górną i dolną część półek.
 • Ustawienie ostrości na środku zdjęcia.
 • Prawa i lewa krawędź zdjęcia powinna być ograniczona do minimum.

Co w sytuacji, gdy półka z towarami jest zbyt duża i nie mieści się na jednym zdjęciu?

przykład wykonania serii zdjęć

Jeżeli półka jest bardzo wysoka i nie mieści się w kadrze, musisz wykonać kilka zdjęć w odpowiedniej kolejności, w taki sposób, aby wszystkie produkty na półce zostały poprawnie zidentyfikowane. Pamiętaj, że zdjęcia muszą być robione, tak aby 3 płaszczyzny nakładły się na siebie. Sekwencja fotografii przypomina pisownię litery „N”. W pierwszej kolejności sfotografuj lewy dolny kadr, następnie lewy górny kadr, następnie prawy dolny kadr, a na końcu prawy górny kadr. W razie potrzeby zrób zdjęcia w tej samej kolejności.

Panorama

przykład wykonania panoramy

Jeśli cała wysokość półki mieści się w jednym kadrze, możesz użyć funkcji „Panorama”, która pomoże Ci wykonać serię zdjęć i wyświetli część poprzedniego zdjęcia jako podpowiedź.

Każdy dodatkowy punkt sprzedaży musi znajdować się na osobnym zdjęciu

przykład wykonania zdjęcia dodatkowego punktu sprzedaży

Podczas wykonywania zdjęć dodatkowych punktów sprzedaży postaraj się uchwycić w kadrze centralny punkt sprzedaży. Użyj funkcji przycinania zdjęć jeżeli konieczne.

Przykład idealnie wykonanego zdjęcia

przykład idealnie wykonanego zdjęcia

 • Obraz jest wyraźny, nie jest rozmyty, szczegóły zawarte na opakowaniu produktu są wyraźnie widać.
 • Właściwy kąt i odległość od półki.
 • Wszystkie towary na półkach mieszczą się w kadrze, nie brakuje żadnych towarów.
 • Wszystkie produkty na półce są wyraźnie widoczne, nie zakrywają się wzajemnie, każdy produkt jest zwrócony przodem do zdjęcia.
 • Na zdjęciu nie znajdują się niepotrzebne przedmioty, a krawędzie zdjęcia są ograniczone do minimum.

Postępuj zgodnie z tymi wytycznymi

 • Wykonaj zdjęcia wszystkich półek, na których znajdują są produkty firmy.
 • Zdjęcia muszą być wyraźne, a szczegóły zawarte na opakowaniach towarów dokładnie widoczne.
 • Na zdjęciu nie powinny znajdować się żadne niepotrzebne przedmioty.
 • Każdy dodatkowy punkt sprzedaży musi znajdować się na osobnym zdjęciu.
 • Wybierz odpowiednią odległość i lokalizację, które umożliwią zawarcie wszystkich produktów na jednym zdjęciu.
 • Towary na zdjęciu powinny być wyraźnie widoczne, nie powinny zakrywać się wzajemnie, a każdy produkt powinien być zwrócony przodem do zdjęcia.