Przejdź do treści

Uruchamianie aplikacji w trybie offline

Funkcje aplikacji działające bez połączenia z Internetem

Połączenie internetowe na Twoim urządzeniu może zostać utracone podczas działania aplikacji. Nie stwarza to problemu w pracy, ponieważ aplikacja może wykonywać większość funkcji w trybie offline. Bez połączenia z internetem możesz:

  • zobaczyć historię swoich odwiedzin;
  • rozpocząć wizytę z listy sklepów;
  • odpowiedzieć na pytania zawarte w kwestionariuszu;
  • robić zdjęcia;
  • usunąć wizytę;
  • zamknąć wizytę.

Funkcje aplikacji, które nie działają bez połączenia z Internetem

  • Aplikacja nie może zaktualizować dzisiejszych danych głównych podczas pracy w trybie offline. Dlatego, aby praca była przeprowadzona pomyślnie należy uruchomić aplikację gdy urządzenie jest podłączone do Internetu. Podczas gdy Twoje urządzenie jest w trybie online, dzisiejsze dane aplikacji zostają zaktualizowane, umożliwiając Ci przeprowadzenie wizyty z aktualnymi danymi.

  • Brak połączenia z Internetem oznacza niemożliwość wysłania przez aplikację zdjęć i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Zdjęcia i odpowiedzi na pytania będą przechowywane lokalnie na Twoim urządzeniu oraz umieszczone w kolejce do przesyłania, które nastąpi, gdy urządzenie będzie ponownie w trybie online.

Status przesyłanych zdjęć możesz zobaczyć na swoim profilu. W aplikacji na Androida naciśnij przycisk “Transfer danych”, a następnie “Prześlij zdjęcia”. W aplikacji na iOS naciśnij przycisk “Centrum przesyłania”. Jeżeli Twoje urządzenie jest w trybie offline, komunikat na ten temat pojawi się w dolnej części ekranu przesyłania. Zdjęcia i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu zostaną wysłane automatycznie w momencie ponownego przejścia urządzenia w tryb online. Na stronie przesyłania zdjęć w dolnej części ekranu mieści się przycisk “Wstrzymaj przesyłanie” oraz krótkie statystyki dotyczące przesyłania. Po naciśnięciu tego przycisku, przesyłanie zostanie wstrzymane, a przycisk “Wstrzymaj” zostanie zastąpiony przez przycisk “Wznów”. W trybie wstrzymania, wszystkie nowe zdjęcia i odpowiedzi na pytania są wysyłane do ogólnej kolejki oczekiwania na przesłanie. Aby kontynuować przesyłanie, naciśnij przycisk “Wznów”. Po przesłaniu wszystkich zdjęć i odpowiedzi na pytania z kwestionariusza, pojawi się komunikat na ten temat, który znajduje się w dolnej części ekranu przesyłania.

Jeżeli nie przesłano wszystkich zdjęć i odpowiedzi, a aplikacja została zamknięta, to po następnym uruchomieniu aplikacji w trybie online, pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wyrazić zgodę na wznowienie przesyłania.

  • Brak połączenia z Internetem oznacza, że nowe wizyty i wyniki zadań nie będą dla Ciebie dostępne. Przejście urządzenia w tryb online spowoduje w pierwszej kolejności przesłanie zdjęć i pytań z kwestionariusza znajdujących się już w kolejce, a dopiero potem dostępne będą nowe wizyty i wyniki zadań.