Przejdź do treści

Profil

Wstępne wypełnianie profilu

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wprowadź kod PIN, a następnie poprawnie wypełnij wszystkie pola w formularzu profilu. Pamiętaj, że symbol “*” wskazuje pola wymagane. Pola profilu zależą od ustawień projektu. Po wypełnieniu formularza profilu naciśnij przycisk “Zarejestruj się”.

Co zrobić, jeżeli aplikacja nie pozwala zapisać profilu

Jeżeli aplikacja nie pozwala zapisać Twojego profilu, najprawdopodobniej wprowadziłeś nieistniejący numer trasy. Sprawdź numer trasy i upewnij się, że wprowadzony numer trasy jest poprawny.

Edycja profilu

Aby zmienić informacje zawarte w profilu, naciśnij przycisk “Edytuj”, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu profilu. Po zmianie danych naciśnij przycisk “Aktualizuj”.

Wprowadzanie danych osobowych do profilu

Twoje imię i nazwisko to Twoje dane osobowe i nie należy wprowadzać ich do profilu.

Statystyki odwiedzin w bieżącym miesiącu

Na ekranie profilu możesz zobaczyć statystyki odwiedzin. Na przykład, statystyki z ostatniego miesiąca: ile odwiedzin odbyło się w ciągu miesiąca i ile sklepów odwiedzono. Dane widoczne w statystykach zależą od ustawień projektu.

Niektóre ustawienia projektu nie pozwalają na wyświetlanie statystyk.

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej aplikacji

Możesz uzyskać pomoc przechodząc do ekranu profilu.

  • W aplikacji na Androida: Profil/Pomoc techniczna
  • W aplikacji na iOS: Profil/Informacje/Pomoc

Aktualizowanie danych głównych

Dane główne to dane potrzebne do pracy w aplikacji. Na przykład: listy sklepów, listy zadań, ustawienia itp. Dane główne są aktualizowane codziennie przy pierwszym uruchomieniu aplikacji. Jeżeli konieczne, możesz ręcznie zaktualizować dane główne przechodząc do ekranu profilu.

  • W aplikacji na Androida kliknij “Transfer danych”, a następnie ”Zaktualizuj dane główne”
  • W aplikacji iOS kliknij “Zaktualizuj dane”.

Wyświetlanie statusu przesyłania zdjęć

Status przesyłania zdjęć można zobaczyć w profilu

  • W aplikacji na Androida naciśnij “Transfer danych”, a następnie “Przesyłanie zdjęcia”.
  • W aplikacji na iOS naciśnij “Centrum przesyłania”.

Wylogowanie się z aplikacji

Możesz zmienić projekt lub wyjść z bieżącego konta przechodząc do ekranu profilu.

  • W aplikacji na Androida naciśnij “Zmień projekt”, a następnie “Wyloguj się”.
  • W aplikacji na iOS naciśnij “Wyloguj się”.

Przełączanie między projektami

Możesz przełączać się między projektami bez opuszczania aplikacji. Aby zmienić projekt, przejdź do profilu i naciśnij przycisk “Zmień projekt”. Na otwierającej się liście naciśnij nazwę projektu, do którego zamierzasz przejść. Aby powrócić do ekranu wprowadzania kodu PIN, naciśnij “Wyjdź”. Możesz przechodzić tylko do tych projektów, do których posiadasz uprawnienia. Jeżeli naciśniesz przycisk “Zmień projekt” i nastąpi przejście bezpośrednio do ekranu wprowadzania numeru PIN, oznacza to, że posiadasz uprawnienia tylko do jednego projektu.