Przejdź do treści

Szybki start

Krok 1. Zainstaluj aplikację

  • Aby zainstalować aplikację na Androida, przejdź do Sklepu Play, w pole wyszukiwania wpisz nazwę aplikacji “Inspector Cloud Camera 2”, a następnie przystąp do jej instalacji. Możesz również użyć linku: https://play.google.com/store/apps/details?id=inspector.cloud.camera
  • Aby zainstalować aplikację na iOS, przejdź do App Store, w pole wyszukiwania wpisz nazwę aplikacji “Inspector Cloud Camera 2”, a następnie przystąp do jej instalacji. Możesz również użyć linku: https://apps.apple.com/en/app/inspector-cloud-camera-2/id1457947098

Krok 2. Zaloguj się do aplikacji

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wprowadź kod PIN, a następnie zarejestruj się postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po rejestracji zostaniesz przeniesiony do ekranu głównego aplikacji. Przy kolejnych uruchomieniach aplikacji zostaniesz natychmiast przeniesiony do ekranu głównego.

Krok 3. Wybierz wizytowany sklep, rozpocznij wizytę

Aplikacja posiada kilka list dotyczących sklepów: “Moje sklepy”, “Sklepy w pobliżu” i “Sklepy na dziś”. Wybierz listę niezbędną do pracy. Aby rozpocząć wizytę, naciśnij na odpowiedni sklep znajdujący się na liście sklepów. Na ekranie sklepu naciśnij przycisk “Rozpocznij wizytę”.

Krok 4. Wykonaj zadania związane z wizytą

Lista zadań dotyczących sklepu znajduje się na ekranie wizyty w zakładce “Zadania”. Niektóre zadania mogą zostać oznaczone jako obowiązkowe.

  • W aplikacji na Androida zadania obowiązkowe oznaczone są symbolem “*”.
  • W aplikacji na iOS zadania obowiązkowe oznaczone są pionowym czerwonym paskiem znajdującym się po lewej stronie zadania.

Zadania mogą zostać wyświetlone wraz ze zdjęciami i pytaniami. Więcej informacji na temat wykonywania zadania znajdziesz w Centrum pomocy, znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu zadań. Po zakończeniu, zadanie na liście zostaje oznaczone jako ukończone.

  • W aplikacji na Androida tło zadania jest podświetlone na zielono.
  • W aplikacji na iOS jest ono oznaczone pionowym zielonym paskiem znajdującym się po lewej stronie zadania.

Krok 5. Uzyskaj wyniki wizyty.

Po wykonaniu zadań będąc w trybie online, natychmiast zaczniesz otrzymywać wstępne wyniki. Na ekranie zadania znajdziesz wyniki tego zadania, natomiast na ekranie wizyt pojawi się podsumowanie wyników wizyty wraz ze wszystkimi ukończonymi podczas tej wizyty zadaniami. Pamiętaj, że ostateczne wyniki wizyty pojawiają się w kilku etapach. W celu aktualizacji wyników, przeciągnij w dół, a następnie uwolnij listę wyników. Pojawi się wskaźnik pobierania. Poczekaj aż pobieranie zostanie ukończone, a następnie wyniki zostaną zaktualizowane.

Krok 6. Zakończ wizytę

Aby zakończyć wizytę, naciśnij przycisk “KONIEC WIZYTY” znajdujący się w dolnej części ekranu wizyty. Jeżeli aplikacja nie pozwala na zamknięcie wizyty, oznacza to, że wymagane zadania nie zostały przez Ciebie wykonane. Pamiętaj, że po zakończeniu wizyty nie będzie można zmieniać danych w zadaniach. Zakończona wizyta będzie dostępna tylko do podglądu.

Uzyskaj pomoc dotyczącą aplikacji

Jeżeli masz problemy z aplikacją, przeczytaj instrukcję obsługi lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej poprzez napisanie prośby o pomoc zawierającej niezbędne szczegóły.