Przejdź do treści

Sklepy

Lista “Sklepy na dziś”

“Sklepy na dziś” to lista punktów sprzedaży, które powinieneś odwiedzić dzisiaj. Zawartość tych list zależy od numeru trasy wprowadzonego do profilu użytkownika. Zmiana numeru trasy oznacza, że listy również ulegną zmianie. Lista sklepów jest aktualizowana codziennie, przechowywana na twoim urządzeniu i dostępna podczas wizyt bez konieczności posiadania połączenia z Internetem. Aby zaktualizować listę, przeciągnij ją w dół i uwolnij. Listę “Sklepy na dziś” możesz zobaczyć w następujący sposób:

 • W aplikacji na Androida: naciśnij nagłówek w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz “Sklepy na dziś”.
 • W aplikacji na iOS: naciśnij przycisk “...” w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz “Sklepy na dziś”.

Jeżeli w Twoim projekcie nie ma listy “Sklepy na dziś”, to informacje na temat dziennego planu wizyt nie są dla Ciebie dostępne. W tym przypadku skorzystaj z listy “Moje sklepy”.

Lista “Moje sklepy”

“Moje sklepy” to lista punktów sprzedaży, które są ustalane przez bezpośredniego przełożonego dla określonego numeru trasy. Zawartość tych list zależy od numeru trasy wprowadzonego do profilu użytkownika. Wraz ze zmianą numery trasy, zmieniają się również listy. Listy “Moje sklepy” są zapisywane na Twoim urządzeniu i dostępne podczas wizyt bez konieczności posiadania połączenia z Internetem. Aby zaktualizować listę, przeciągnij ją w dół i uwolnij. Listę “Moje sklepy” możesz zobaczyć w następujący sposób:

 • W aplikacji na Androida: naciśnij nagłówek w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz “Moje sklepy”.
 • W aplikacji na iOS: naciśnij przycisk “...” w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz “Moje sklepy”.

Lista “Sklepy w pobliżu”

“Sklepy w pobliżu” to punkty sprzedaży detalicznej znajdujące się w określonej odległości od Twojej bieżącej lokalizacji. Niezbędne jest posiadanie połączenia internetowego, ponieważ lista zmienia się w zależności od Twojej lokalizacji. Aby zaktualizować listę, przeciągnij ją w dół i uwolnij. Listę “Sklepy w pobliżu” możesz zobaczyć w następujący sposób:

 • W aplikacji na Androida: naciśnij nagłówek w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz “Sklepy w pobliżu”.
 • W aplikacji na iOS: naciśnij przycisk “...” w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz “Wszystkie sklepy”.

Szukaj

Opcja “Szukaj” umożliwia szybkie znalezienie potrzebnego sklepu, korzystając z wybranej listy (“Sklepy na dziś” / “Moje sklepy” / “Sklepy w pobliżu”) spośród wyświetlonych już sklepów. Na przykład, jeżeli sklep znajduje się zbyt daleko od Twojej bieżącej lokalizacji, to nie pojawi się on na liście “Sklepy w pobliżu” i nie będzie można go znaleźć poprzez opcję “Szukaj”. Jeżeli na liście “Sklepy na dziś” lub “Moje sklepy” znajduje się 5 sklepów, to opcja “Szukaj” będzie wyszukiwała spośród tych 5 sklepów.

 • W aplikacji na Androida przycisk “Szukaj” znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje pojawienie się pola umożliwiającego wprowadzanie tekstu.
 • W aplikacji na iOS pole wprowadzania tekstu znajduje się u góry ekranu, nad listą.

Możesz wyszukiwać na podstawie nazwy, adresu lub identyfikatora sklepu.

Filtrowanie

Filtry pomogą przyspieszyć wyszukiwanie odpowiednich sklepów. Obecnie aplikacja Inspector Cloud ma wbudowane następujące filtry:

 • Brak filtra;
 • Brak odwiedzin w tym miesiącu;
 • Odwiedzone w tym miesiącu;
 • Odwiedzone w tym tygodniu;
 • Odwiedzone dzisiaj.

Przycisk “Filtr” znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Naciśnij go w razie potrzeby i wybierz filtr. Wybrany filtr jest wyświetlany u góry listy, a sama lista składa się z pozycji zgodnych z zastosowanym filtrem. Aby usunąć filtr, naciśnij przycisk “X” w prawym górnym rogu wyświetlanego filtra.

Mapa

Tryb “Mapa” pozwala na określenie swojej lokalizacji, lokalizacji sklepów oraz promienia obszaru wyszukiwania.

 • W aplikacji na Androida: przycisk “Mapa” znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Naciśnięcie go spowoduje otwarcie się mapy. Naciśnij ponownie przycisk “Mapa” aby powrócić do listy sklepów.
 • W aplikacji na iOS: naciśnij przycisk “…” w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz “Mapy”. Aby powrócić do listy sklepów, naciśnij “<Sklepy”.

Informacje o sklepie

W oknie sklepu zobaczysz następujące informacje:

 • Nazwa sklepu;
 • Adres sklepu;
 • Identyfikator sklepu;
 • Data Twojej poprzedniej wizyty w tym sklepie;
 • Historia wizyt wszystkich przedstawicieli w tym sklepie.

Na dole ekranu musi znajdować się przycisk “Rozpocznij wizytę”. Jeżeli widzisz przycisk “Zamknij”, oznacza to, że nie zostały spełnione wszystkie warunki wymagane do rozpoczęcia wizyty. Możliwe, że dla tego sklepu nie ma żadnych zadań i dlatego wizyta nie może zostać rozpoczęta. Zaktualizuj dane główne i spróbuj ponownie rozpocząć wizytę. Drugim powodem, dla którego przycisk “Rozpocznij wizytę” nie pojawia się, może być przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej odległości między Tobą a sklepem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do części “Rozwiązywanie problemów”/”Nie można rozpocząć wizyty”.

Pomoc dla sklepu

Aby uzyskać szczegółowe informacje o sklepie, naciśnij “?” w prawym górnym rogu okna sklepu. Brak tego przycisku może oznaczać, że informacje o sklepie nie zostały podane.

Historia wizyt w sklepie

Historia wizyt w sklepie to historia wyników wizyt dla wszystkich przedstawicieli w danym sklepie. Jest wyświetlana w formie listy. Każda pozycja na liście zawiera datę wizyty, nazwisko przedstawiciela, który ją odbył oraz numer trasy. Naciśnij na konkretną wizytę, aby zapoznać się z jej wynikami. Historia wizyt jest uporządkowana według daty, a ostatnia wizyta znajduje się na górze listy.

Oznaczenie kolorami sklepów na liście

Sklepy, które zostały przez Ciebie dziś odwiedzone, występują na liście jako podświetlone kolorem.

 • W aplikacji na Androida sklep jest podświetlony na zielono.
 • W aplikacji na iOS po lewej stronie sklepu wyświetlany jest zielony pionowy pasek.