Przejdź do treści

Zadanie

Informacje o zadaniu

W oknie zadania znajdują się informacje o zadaniu: nazwa zadania, informacje o sklepie, krótki opis zadania i identyfikator wizyty.

Pomoc w zadaniu

W oknie zadania, w prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk “?”. Naciśnij go aby wyświetlić pomoc dotyczącą zadania. Brak przycisku “?” może oznaczać, że pomoc dotycząca zadania jest niedostępna.

Co zrobić, jeżeli zadanie nie może zostać ukończone

W oknie zadania u dołu ekranu znajduje się przycisk “Nie można wykonać zadania”. Naciśnij go, aby zobaczyć listę przyczyn, dla których zadanie nie może zostać ukończone. Po wybraniu przyczyny, zostaniesz przekierowany do ekranu wizyty, a zadanie zostanie oznaczone jako ukończone. Brak przycisku “Nie można wykonać zadania” może oznaczać, że zadanie nie ma opcji odmowy jego ukończenia.

Jeżeli nie masz przycisku “Nie można wykonać zadania”, a zadanie jest oznaczone jako obowiązkowe, zrób zdjęcie lub odpowiedz na pytania obowiązkowe. Przyczyny niepowodzenia ukończenia zadania można wskazać później w wynikach zadania.

Jeżeli zadanie nie jest obowiązkowe, wróć do ekranu wizyty i rozpocznij inne zadanie.

Wykonywanie zdjęcia

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk “Zrób zdjęcie” znajdujący się na dole ekranu. Spowoduje to otwarcie ekranu kamery. Wybierz obiekt i naciśnij okrągły przycisk znajdujący się na dole ekranu. Zdjęcie zostanie wykonane. Jeżeli posiadasz połączenie z Internetem, zdjęcie załaduje się automatycznie w celu rozpoznania. Licznik zdjęć znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu i pokazuje liczbę zdjęć wykonanych podczas określonego zadania.

Nazwa zadania widoczna jest u góry ekranu. Pamiętaj, aby zdjęcia zostały wykonane we właściwym zadaniu.

Miniatury wszystkich zdjęć dotyczących zadania wyświetlane są na dole ekranu. Naciśnięcie miniatury spowoduje otwarcie zdjęcia w trybie pełnoekranowym, w którym będą dostępne dodatkowe funkcje:

 • Usuń zdjęcie;
 • Zrób zdjęcie ponownie;
 • Przytnij zdjęcie (może być nieobecna, w zależności od ustawień).

Aby poprawić wyniki, sprawdź “Zasady wykonywania zdjęć”.

Po wykonaniu wszystkich zdjęć, w celu powrotu do ekranu zadań, naciśnij przycisk “✓” w prawym dolnym rogu ekranu.

Co zrobić, jeżeli aplikacja nie pozwala na wykonanie zdjęcia

Najczęstsze powody, dla których nie można wykonać zdjęcia to:

 • Słaba ostrość. Aplikacja posiada wbudowaną funkcję “Ocena jakości zdjęć”. Włączenie tej funkcji pozwala na rozpoznanie rozmytych zdjęć i pojawienie się komunikatu “Wykryto słabą ostrość” wraz z przyciskami “Wykonaj ponownie” i “Użyj”. Przycisk “Użyj” może się nie pojawić. Naciśnij “Wykonaj ponownie” w celu ponownego wykonania zdjęcia.
 • Nieodpowiednia perspektywa. Zdjęcia należy wykonywać wyłącznie z przodu. Zdjęcia wykonane pod kątem w stosunku do półek są uznawane jako zdjęcia z nieodpowiednią perspektywą. Aplikacja posiada wbudowaną funkcję “Ocena jakości zdjęć”. Włączenie tej funkcji pozwala na rozpoznanie nieodpowiedniej perspektywy i pojawienie się komunikatu “Wykryto nieodpowiednią perspektywę” wraz z przyciskami “Wykonaj ponownie” i “Użyj”. Przycisk “Użyj” może się nie pojawić. Naciśnij “Wykonaj ponownie” w celu ponownego wykonania zdjęcia.
 • Brak wystarczającej ilości pamięci w urządzeniu. Jeżeli w Twoim urządzeniu nie ma wystarczającej ilości pamięci pozwalającej zapisać zdjęcie, pojawi się komunikat. Zwolnij miejsce w pamięci urządzenia aby móc kontynuować wykonywanie zdjęć.
 • Brak pozwolenia na dostęp do kamery. Jeżeli ekran kamery nie otworzy się w aplikacji i pojawi się komunikat informujący o braku pozwolenia na dostęp do kamery, przejdź do ustawień systemowych i nadaj aplikacji niezbędne uprawnienia dostępu. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź “Instalowanie i aktualizowanie aplikacji”.
 • Czarny ekran. Jeżeli zobaczysz czarny ekran na ekranie kamery i komunikat informujący, że obsługa aparatu jest niedostępna, uruchom ponownie urządzenie.

Korzystanie z trybu Panorama

Jeżeli obiekt nie mieści się w kadrze zdjęcia, użyj funkcji Panorama. Przycisk „Panorama” znajduje się:

 • W aplikacji na Androida: w prawym górnym rogu ekranu.
 • W aplikacji na iOS: w lewym górnym rogu ekranu.

Naciśnięcie ikony panoramy powoduje zmianę trybu fotografowania. W aplikacji dostępne są następujące tryby: pojedyncze zdjęcie, panorama od prawej do lewej, panorama od lewej do prawej, od góry do dołu, od dołu do góry.

Rozważ tryb fotografowania panoramicznego od lewej do prawej na przykładzie długiej półki z towarami.Ustaw kamerę zaczynając od lewej krawędzi półki i wykonaj pierwsze zdjęcie. Następnie, po lewej stronie ekranu pojawi się półprzezroczysta prawa strona zdjęcia. Jest to wskazówka pomagająca połączyć obiekty widoczne na ekranie z obiektami w półprzezroczystej części z poprzedniego zdjęcia. Zrób kilka kroków w prawo i dopasuj półprzezroczystą część zdjęcia do odpowiedniego widoku półek. Zrób kolejne zdjęcie. Kontynuuj wykonywanie kolejnych zdjęć w ten sposób, do czasu, aż cały obiekt zostanie sfotografowany w całości. Następnie w prawym dolnym rogu ekranu naciśnij przycisk “✓” i zakończ tryb fotografowania. Fotografowanie odbywa się podobnie w pozostałych trybach panoramy, różnica polega tylko na kierunku.

Korzystanie z lampy błyskowej

W razie potrzeby możesz użyć lampy błyskowej, jeżeli Twoje urządzenie jest w nią wyposażone. Przycisk lampy błyskowej znajduje się w prawym górnym rogu ekranu zdjęcia. Aplikacja posiada kilka wbudowanych trybów:

 • bez lampy błyskowej;
 • z lampą błyskową;
 • automatyczna lampa błyskowa;
 • tryb latarki (tylko dla Androida).

Korzystanie z zoomu

Podczas wykonywania zdjęć nie można używać zoomu.

Podgląd zdjęcia

Naciśnij na miniaturę zdjęcia, aby je obejrzeć. Zdjęcie otworzy się w trybie pełnoekranowym. Możesz powiększyć zdjęcie, a także przewijać w lewo i w prawo, aby wyświetlić inne zdjęcia dotyczące zadania.

Przycinanie zdjęcia

Aby przyciąć zdjęcie, naciśnij na miniaturę zdjęcia. Zdjęcie otworzy się w trybie pełnoekranowym. Naciśnij przycisk “Przytnij” w prawy górnym rogu.

 • W aplikacji na Androida: kolorowe, okrągłe uchwyty przycinania pojawią się na krawędziach i w rogach zdjęcia. Zaznacz odpowiednio wybrany obszar i naciśnij “Ok”. Zdjęcie zostanie przycięte.
 • W aplikacji na iOS: pojawi się prostokątny obszar, za pomocą którego możesz zaznaczyć wybrany fragment zdjęcia. Naciśnij “Zakończ”, aby przyciąć zdjęcie.

W razie potrzeby możesz zmienić ustawienia przycinania.

Jeżeli wizyta została już zamknięta, funkcja ta będzie niedostępna.

Opcja przycinania może być niedostępna dla niektórych ustawień projektu.

Usuwanie zdjęcia

Aby usunąć zdjęcie, naciśnij na miniaturę zdjęcia. Zdjęcie otworzy się w trybie pełnoekranowym, w którym dostępny będzie przycisk “Usuń”. Naciśnij go aby usunąć.

Jeżeli wizyta została już zamknięta, funkcja ta będzie niedostępna.

Ponowne wykonywanie zdjęcia

Aby ponownie wykonać zdjęcie, naciśnij na miniaturę zdjęcia. Zdjęcie otworzy się w trybie pełnoekranowym, w którym dostępny będzie przycisk “Wykonaj ponownie”. Funkcja ponownego wykonania zdjęcia pozwala zastąpić nieodpowiednie zdjęcie bez potrzeby naruszenia sekwencji zdjęć. Jest to istotne podczas scalania zdjęć na serwerze, szczególnie w trybie Panorama.

Jeżeli wizyta została już zamknięta, funkcja ta będzie niedostępna.

Znajomość statusu przesyłania zdjęć

Na każdej miniaturze znajdującej się na ekranie zdjęcia, zostanie wyświetlony znacznik. Znacznik ten umożliwi sprawdzenie aktualnego statusu przesyłania zdjęcia.

 • Znacznik “✓” oznacza, że zdjęcie zostało przesłane pomyślnie.
 • Znacznik “✓ ✓” oznacza, że zdjęcie zostało przetworzone pomyślnie i uczestniczy w wynikach.
 • Znacznik “!” oznacza, że zdjęcie nie spełnia kryteriów jakości zdjęcia, ale w dalszym ciągu jest brane pod uwagę w wynikach dotyczących wizyty.

Wyświetlenie informacji dotyczących statusu przesyłania zdjęcia nastąpi po naciśnięciu na miniaturę.

Co zrobić jeżeli zdjęcie się nie ładuje

 1. Sprawdź kolejkę przesyłania zdjęć. Po wykonaniu, zdjęcia są automatycznie przesyłane na serwer, jedno po drugim. Nowe zdjęcia są przesyłane dopiero po przesłaniu wcześniejszych.
 2. Sprawdź, czy przesyłanie zdjęć zostało wstrzymane. Jeżeli tak, wznów przesyłanie.
 3. Sprawdź swoje połączenie internetowe.
 4. Uruchom ponownie aplikację.
 5. Uruchom ponownie urządzenie.
 6. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Odpowiadanie na pytania z kwestionariusza

Kwestionariusz to elektroniczny formularz zawierający pytania dotyczące bieżącego zadania. Jeżeli Twoje urządzenie znajduje się w trybie online, odpowiedzi są natychmiastowo przesyłane na serwer, a wyniki wizyty są aktualizowane. Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie pojawia się przycisk umożliwiający usunięcie.

 • W aplikacji na Androida, po pomyślnym przesłaniu odpowiedzi, pytanie zostanie podświetlone zieloną ramką. Jeżeli przesyłanie nie powiodło się, pytanie zostanie podświetlone czerwoną ramką.
 • W aplikacji na iOS, przesłana odpowiedź jest podświetlona na niebiesko.

Odpowiedzi na pytania z kwestionariuszu mogą być:

 • Tak lub Nie;
 • wyborem jednej lub więcej opcji z listy;
 • tekstem;
 • liczbą;
 • kodem kreskowym lub kodem QR.

Kwestionariusz może zawierać pytania obowiązkowe, bez uzupełnienia których zadanie może być uznane za nieukończone. Pytania obowiązkowe są oznaczone:

 • W aplikacji na Androida: pogrubioną czcionką i symbolem * na końcu pytania.
 • W aplikacji na iOS: czerwonym pionowym paskiem znajdującym się po lewej stronie pytania.

Usuwanie odpowiedzi na pytanie z kwestionariusza

 • W aplikacji na Androida: naciśnij zakładkę “Pytania”. Naciśnij przycisk z ikoną kosza, który znajduje się po prawej stronie pytania, do którego odpowiedź chcesz usunąć. Pojawi się komunikat z potwierdzeniem “Czy naprawdę chcesz usunąć odpowiedź?”. Naciśnij “OK” aby usunąć odpowiedź.
 • W aplikacji na iOS: naciśnij zakładkę “Ankieta”. Naciśnij przycisk z ikoną kosza, który znajduje się po prawej stronie pytania, do którego odpowiedź chcesz usunąć. Pojawi się komunikat z potwierdzeniem “Czy naprawdę chcesz usunąć odpowiedź?”. Naciśnij “OK” aby usunąć odpowiedź.

Jeżeli wizyta została już zamknięta, funkcja ta będzie niedostępna.

Ikona kosza pojawia się przy pytaniu dopiero po udzieleniu na nie odpowiedzi.

Ręczne dodawanie lub usuwanie elementu

W przypadku gdy niemożliwe jest dodanie produktu za pomocą zdjęć, możesz dodać produkt ręcznie. Przejdź do zakładki “Asortyment” na ekranie zadań. Naciśnij przycisk “Dodaj” na dole ekranu. Pojawi się pole wyszukiwania produktu. Zacznij wpisywać nazwę produktu lub marki, a następnie naciśnij na odpowiedni produkt, który pojawił się w wynikach wyszukiwania. Zostanie wyświetlony ekran z informacjami o produkcie. Należy podać tutaj ilość i cenę produktu, a także informację, czy produkt jest objęty promocjami. Naciśnij przycisk “Dodaj”, znajdujący się na dole ekranu. Produkt zostanie dodany do listy produktów w zakładce “Asortyment”.

Aby usunąć element, naciśnij zakładkę “Asortyment” na ekranie zadań. Pojawi się lista elementów. Naciśnij na produkt, który chcesz usunąć. Otworzy się okno podglądu produktu. Naciśnij na przycisk “Usuń”, znajdujący się po prawej stronie ilości towarów. Pojawi się okno z potwierdzeniem usunięcia. Jeżeli masz pewność, że produkt musi zostać usunięty, naciśnij “Tak”.

Jeżeli wizyta została już zamknięta, to dodawanie, edycja i usunięcie elementu będą niemożliwe.

Zakładka ta może być niedostępna, jeżeli opcja ręcznej edycji asortymentu jest nieaktywna dla projektu lub zadania.

Wyniki zadania

Wyniki zadania widoczne są na ekranie zadania w zakładce “Wyniki”. Wyniki zadania są generowane po zakończeniu zadania. Ostateczne wyniki nie są widoczne natychmiastowo, ponieważ są przetwarzane na serwerze w kilku etapach, w zależności od liczby zakończonych zadań. Po zaktualizowaniu wyników, u góry ekranu pojawi się zielony znacznik. Aby zaktualizować wyniki, przeciągnij w dół i uwolnij panel wyników. Pojawi się wskaźnik pobierania. Wyniki zostaną zaktualizowane po zakończeniu pobierania.

Wskazywanie przyczyny braku towarów

Na ekranie zadania przejdź do zakładki “Wyniki”. Znajdź listę brakujących produktów w wynikach. Każdy brakujący element będzie posiadał link “Przyczyna”. Naciśnięcie w ten link spowoduje pojawienie się okna z listą przyczyn braku towarów. Wybierz przyczynę i naciśnij na nią.

Jeżeli wybrałeś przyczynę „Błąd rozpoznawania”, zostaniesz poproszony o zrobienie dodatkowych zdjęć produktu. Wykonaj niezbędne zdjęcia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od ustawień projektu.