Przejdź do treści

Rozwiązywanie problemów

Brak odpowiedzi od działu pomocy technicznej

 1. Sprawdź, czy Twoja prośba została wysłana. Konieczne jest połączenie z Internetem.
 2. Upewnij się, że odpowiedziałeś na wszystkie pytania wyjaśniające konsultanta pomocy technicznej, jeśli takowe były.
 3. Napisz ponownie, aby kontynuować rozwiązywanie problemu.

Niepoprawny PIN

 1. Sprawdź swoje połączenie internetowe.
 2. Ostrożnie wprowadź ponownie kod PIN.
 3. Sprawdź poprawność kodu PIN u swojego bezpośredniego przełożonego lub koordynatora projektu “Inspector Cloud” w Twojej organizacji.

Ze względów bezpieczeństwa dział telefonicznego centrum obsługi klienta nie jest upoważniony do podania kodu PIN podczas rozmowy telefonicznej.

Niepoprawne hasło

 1. Sprawdź swoje połączenie internetowe.
 2. Ostrożnie wprowadź ponownie login i hasło, uwzględniając język klawiatury i wielkość liter.
 3. Sprawdź poprawność nazwy użytkownika i hasła u bezpośredniego przełożonego lub koordynatora projektu “Inspector Cloud” w Twojej organizacji. W razie potrzeby wyślij prośbę o zmianę hasła.

Ze względów bezpieczeństwa dział telefonicznego centrum obsługi klienta nie jest upoważniony do podania hasła podczas rozmowy telefonicznej.

Nie pamiętam hasła

Skontaktuj się z bezpośrednim przełożonym lub koordynatorem projektu “Inspector Cloud” w Twojej organizacji z prośbą o zmianę hasła.

Nie można zaktualizować aplikacji

Aplikacja Inspector Cloud Camera 2 jest aktualizowana za pośrednictwem sklepu z aplikacjami systemowymi. Zaleca się włączenie opcji automatycznej aktualizacji aplikacji w wydaniach nowych wersji. W razie potrzeby zaktualizuj aplikację ręcznie w Google Play lub w App Store. Jeżeli Google Play lub App Store ulegnie awarii, pomocne może być zrestartowanie urządzenia i ponowna próba aktualizacji aplikacji.

Na niektórych urządzeniach firmowych, opcja ręcznej aktualizacji aplikacji może być zablokowana. W takim przypadku skontaktuj się z pomocą techniczną Twojej organizacji.

Pusta lista “Sklepy w pobliżu”

 1. Sprawdź swoje połączenie internetowe.
 2. Przeciągnij listę w dół i uwolnij. Powinien pojawić się wskaźnik pobierania. Poczekaj na zakończenie pobierania. Czas pobierania zależy od szybkości połączenia internetowego i liczby sklepów w okolicy.
 3. Zaktualizuj dane główne.
 4. Sprawdź, czy aplikacja Inspector Cloud Camera 2 ma nadane uprawnienia dostępu do lokalizacji GPS. W razie potrzeby nadaj uprawnienia.
 5. Przejdź do trybu “Mapa” i sprawdź, czy aplikacja poprawnie wyświetla aktualną lokalizację, w przeciwnym razie sprawdź sekcję „Bieżąca lokalizacja nie jest poprawnie wyświetlana na mapie” znajdującą się poniżej.
 6. Uruchom ponownie aplikację.
 7. Uruchom ponownie urządzenie.

Jeżeli żadne z zasugerowanych rozwiązań nie działa, skontaktuj się z działem pomocy technicznej używając aplikacji.

Pusta lista “Moje sklepy”

 1. Przeciągnij listę w dół i uwolnij, powinien pojawić się wskaźnik pobierania. Poczekaj na zakończenie pobierania. Czas pobierania zależy od szybkości połączenia internetowego i liczby sklepów.
 2. Sprawdź, czy wszystkie pola w profilu są poprawnie wypełnione. Jeżeli jedno z pól zostało nieprawidłowo wypełnione, wprowadź poprawne dane, odczekaj 1-3 minuty, a następnie zaktualizuj listę “Moje sklepy” zgodnie z opisem w punkcie 1.
 3. Zaktualizuj dane główne.

Nie można znaleźć sklepu za pomocą wyszukiwania

Funkcja wyszukiwania wyszukuje tylko sklepy, które są już na liście. Wyszukiwanie odbywa się na podstawie nazwy sklepu, kodu i adresu. Jeśli masz pewność, że wyszukiwana fraza została wpisana poprawnie i nadal nie uzyskano pożądanego rezultatu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej używając aplikacji.

Brak zadań w sklepie

 1. Sprawdź swoje połączenie internetowe.
 2. Zaktualizuj dane główne.
 3. Uruchom ponownie aplikację.
 4. Uruchom ponownie urządzenie.
 5. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej. W wiadomości podaj kod sklepu, nazwę i adres lub dołącz zrzut ekranu przedstawiający ekran sklepu.

Bieżąca lokalizacja nie jest poprawnie wyświetlana na mapie

 1. Sprawdź, czy aplikacja Inspector Cloud Camera 2 ma nadane uprawnienia do korzystania z lokalizacji GPS. W razie potrzeby nadaj uprawnienia.
 2. [Android] W ustawieniach systemu Android włącz “Wykryj ze wszystkich źródeł” lub “Dokładna lokalizacja”.
 3. Jeśli jesteś w pomieszczeniu, wyjdź na zewnątrz. Powinno to poprawić zasięg sygnału satelitarnego.
 4. Uruchom ponownie aplikację.
 5. Uruchom ponownie urządzenie.

Niewłaściwa odległość od sklepu

Przyczyną tego problemu może być zarówno nieprawidłowe określenie Twojej bieżącej lokalizacji, jak i nieprawidłowe informacje o lokalizacji sklepu.

Sprawdź, czy Twoja bieżąca lokalizacja jest wyświetlana poprawnie, w przeciwnym razie sprawdź sekcję “Bieżąca lokalizacja nie jest poprawnie wyświetlana na mapie”.

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej, określając, dla którego sklepu lokalizacja jest niepoprawna.

Aparat nie działa

 1. Sprawdź, czy aplikacja Inspector Cloud Camera 2 ma nadane uprawnienia do kamery. W razie potrzeby nadaj uprawnienia.
 2. Uruchom ponownie urządzenie.
 3. Sprawdź, czy urządzenie ma wolne miejsce umożliwiające zapisywanie zdjęć.

Brak wyników zadania lub wizyty

 1. Sprawdź swoje połączenie internetowe.
 2. Sprawdź, czy wszystkie zdjęcia dotyczące zadania lub wizyty zostały pomyślnie przesłane.
 3. Poczekaj 10 minut.
 4. Przeciągnij wyniki w dół i uwolnij, powinien pojawić się wskaźnik pobierania. Poczekaj na zakończenie pobierania.
 5. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Niewłaściwe wyniki zadania lub wizyty

 1. Sprawdź swoje połączenie internetowe.
 2. Przeciągnij wyniki w dół i uwolnij, powinien pojawić się wskaźnik pobierania. Poczekaj na zakończenie pobierania.
 3. Poczekaj 10 minut.
 4. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej. W wiadomości opisz szczegółowo, dlaczego uważasz, że wyniki są niepoprawne oraz jakie według Ciebie powinny być prawidłowe wyniki. Załącz zrzut ekranu przedstawiający niepoprawny ekran wyników.

Nie można rozpocząć wizyty

 1. Sprawdź, czy rzeczywisty adres sklepu odpowiada adresowi w aplikacji.
 2. Sprawdź, czy Twoja bieżąca lokalizacja jest wyświetlana poprawnie, w przeciwnym razie sprawdź sekcję „Bieżąca lokalizacja nie jest poprawnie wyświetlana na mapie”.
 3. Sprawdź, czy lokalizacja sklepu jest poprawnie wyświetlana na mapie. W przeciwnym razie skontaktuj się z działem pomocy technicznej. Wskaż, dla którego sklepu lokalizacja jest nieprawidłowa.

Nie można zakończyć wizyty

Aplikacja nie pozwala na zakończenie wizyty, jeżeli nie wszystkie obowiązkowe zadania zostały wykonane. Znajdź zadania oznaczone jako obowiązkowe i spróbuj je wykonać.

Wizyta została zakończona automatycznie

Jeżeli oddalisz się od sklepu, przekraczając maksymalną dozwoloną odległość między Tobą a sklepem, aplikacja może automatycznie zakończyć wizytę.

Brak przycisku “Zrób zdjęcie” w zadaniu

W przypadku zadań, które nie wymagają wykonania zdjęć (np. kwestionariusz), nie ma przycisku “Zrób zdjęcie”.

W zadaniu nie ma również przycisku “Zrób zdjęcie”, jeżeli wizyta jest zakończona. Zakończone wizyty dostępne są tylko do przeglądania.

Nie można zapisać zdjęcia

Aplikacja ma wbudowaną funkcję “Ocena jakości zdjęć”. Jeżeli pojawi się komunikat wskazujący na słabą ostrość lub perspektywę, zdjęcie należy powtórzyć. Szczegółowe informacje można znaleźć w części “Zasady wykonywania zdjęć”.

Zdjęcia nie przesyłają się

 1. Sprawdź kolejkę przesyłania zdjęć. Po wykonaniu, zdjęcia są automatycznie przesyłane na serwer, jedno po drugim. Nowe zdjęcia są przesyłane dopiero po przesłaniu wcześniejszych.
 2. Sprawdź, czy przesyłanie zdjęć zostało wstrzymane. Jeżeli tak, wznów przesyłanie.
 3. Sprawdź swoje połączenie internetowe.
 4. Uruchom ponownie aplikację.
 5. Uruchom ponownie urządzenie.
 6. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Nie można odpowiedzieć na pytanie z kwestionariusza

Być może zakończyłeś już wizytę. Zakończona wizyta może zostać tylko wyświetlona.