Przejdź do treści

Wizyta

Rozpoczęcie wizyty

Aby rozpocząć wizytę, wybierz odpowiedni sklep z listy sklepów. Zostanie otwarte okno sklepu, w którym należy nacisnąć przycisk “ROZPOCZNIJ WIZYTĘ” u dołu ekranu.

Co jeżeli nie możesz rozpocząć wizyty

Jeżeli zamiast przycisku “ROZPOCZNIJ WIZYTĘ” widzisz przycisk “Zamknij”, oznacza to, że nie wszystkie warunki rozpoczęcia wizyty zostały spełnione. Możliwe, że nie ma żadnych zadań dla sklepu i dlatego nie można rozpocząć wizyty. Zaktualizuj dane główne i spróbuj ponownie rozpocząć wizytę. Drugim powodem braku przycisku “ROZPOCZNIJ WIZYTĘ” może być przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej odległości między Tobą a sklepem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz “Rozwiązywanie problemów”/“Nie można rozpocząć wizyty”.

Informacje o wizycie

Na ekranie wizyty zobaczysz nazwę sklepu u góry ekranu, a także adres sklepu, identyfikator sklepu, numer wizyty i datę rozpoczęcia. W prawym górnym rogu ekranu zobaczysz przyciski “+”, “?” i “...”. Przyciski “+” i “?” mogą nie być dla Ciebie dostępne, w zależności od ustawień. Na środku ekranu znajdują się trzy zakładki: “Zadania”, “Wyniki” i “Historia”.

Pomoc dla sklepu

Strona Pomoc dla sklepu otwiera się po naciśnięciu przycisku “?”. Brak przycisku może oznaczać, że informacje o sklepie nie zostały dostarczone.

Lista zadań

W zakładce “Zadania” zobaczysz listę zadań. Naciśnij zadanie, aby przejść do jego ekranu.

W aplikacji na Androida: symbol “\ *” oznacza zadania, które należy obowiązkowo wykonać. Zakończone zadania są oznaczone kolorem zielonym.

W aplikacji na iOS: czerwony pionowy pasek przed nazwą zadania wskazuje, że jego wykonanie jest obowiązkowe. Zakończone zadania są oznaczone zielonym pionowym paskiem.

Grupy zadań

Dla Twojej wygody zadania są łączone w grupy. Po naciśnięciu na grupę zadań, rozwija się ona i pojawia się lista wszystkich zadań dla tej grupy. Ponowne naciśnięcie na grupę zadań powoduje zwinięcie listy.

Dodawanie zadania lub grupy do wizyty

Przycisk “+” pozwala dodawać zadania lub grupy zadań. W zależności od ustawień projektu przycisk “+” może być dla Ciebie niedostępny. Jeżeli na liście wyświetlane są tylko grupy zadań, możesz dodawać tylko grupy. Nie wszystkie zadania są dostępne do dodania. Niektóre zadania mogą początkowo nie znajdować się na liście zadań związanych z wizytami, ale w razie potrzeby można je dodać za pomocą przycisku “+”.

Jeżeli chcesz dodać grupę zadań, kliknij “+” i wybierz grupę zadań z wyświetlonej listy.

Jeżeli chcesz dodać zadanie, kliknij “+” i wybierz zadanie z wyświetlonej listy.

Usuwanie zadania lub grupy z wizyty

Nie można usunąć zadania lub grupy zadań z wizyty.

Wyniki wizyty

Wyniki wizyty to ogólne rezultaty wizyty, oparte na wynikach wykonanych zadań. Na początku wizyty nie ma wyników. Zaczynają się one pojawiać po zakończeniu zadań związanych z wizytą. Ostateczne wyniki nie są widoczne natychmiastowo, ponieważ są przetwarzane na serwerze w kilku etapach, w zależności od liczby zakończonych zadań i obciążenia serwera. Wyniki odwiedzin znajdują się w zakładce “Wyniki”.

Gdy wyniki zostaną zaktualizowane, zielony znacznik pojawi się u góry ekranu. Aby zaktualizować wyniki, przeciągnij w dół i uwolnij panel wyników. Pojawi się wskaźnik pobierania. Wyniki zostaną zaktualizowane po zakończeniu pobierania.

Zakończenie wizyty

Aby zakończyć wizytę, naciśnij na przycisk “ZAKOŃCZ WIZYTĘ” u dołu ekranu.

Co jeżeli nie możesz zakończyć wizyty

Aplikacja nie pozwala na zakończenie wizyty, jeżeli nie wszystkie obowiązkowe zadania zostały wykonane. Znajdź zadania oznaczone jako obowiązkowe i spróbuj je wykonać. Następnie naciśnij ponownie przycisk “ZAKOŃCZ WIZYTĘ”.

Kontakt z pomocą techniczną podczas wizyty

W prawym górnym rogu ekranu wizyty naciśnij przycisk “...”. Pojawi się menu, w którym należy wybrać:

  • W aplikacji na Androida: Pomoc techniczna.
  • W aplikacji na iOS: Pomoc.

Usuwanie wizyty

Aby usunąć wizytę, naciśnij zakładkę “Wizyty” na głównym ekranie aplikacji.

  • W aplikacji na Androida: naciśnij i przytrzymaj wizytę z listy, którą chcesz usunąć. Pojawi się okno, w którym należy kliknąć “Usuń”. Następnie wizyta zostanie usunięta.
  • W aplikacji na iOS: naciśnij przycisk “...” w prawym górnym rogu ekranu wizyty, a następnie naciśnij “Usuń”. Wizyta zostanie usunięta.