Przejdź do treści

Historia wizyt

Lista Twoich poprzednich wizyt

Aby wyświetlić ukończone wizyty, przejdź do Historii wizyt, naciskając zakładkę “Wizyty”, która znajduje się u dołu ekranu. Pojawi się lista Twoich wizyt wraz z każdą pozycją zawierającą informacje o ukończonej wizycie:

 • Nazwa sklepu;
 • Adres sklepu;
 • Data i godzina wizyty;
 • Identyfikator sklepu (tylko dla aplikacji na Androida).

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o wizycie, naciśnij wizytę z listy, a otworzy się ekran wizyty.

Usuwanie wizyty

Możesz usunąć wizytę z Historii wizyt.

 • W aplikacji na Androida: naciśnij i przytrzymaj wizytę znajdującą się w historii. Pojawi się potwierdzenie usunięcia, naciśnij “Usuń”.
 • W aplikacji na iOS: przejdź do wizyty, którą chcesz usunąć, naciśnij “...” w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij “Usuń”.

Usunięta wizyta nie będzie uwzględniona przy obliczaniu wyników, zostanie wyświetlona jako przekreślona na liście.

Anulowanie usunięcia wizyty

W razie potrzeby możesz przywrócić usuniętą wizytę.

 • W aplikacji na Androida: naciśnij na przekreśloną wizytę znajdującą się w historii. Pojawi się potwierdzenie przywrócenia, naciśnij “Przywróć”.
 • W aplikacji na iOS: przejdź do przekreślonej wizyty, naciśnij “...” w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij “Przywróć”.

Przywrócona wizyta zostanie uwzględniona przy obliczaniu wyników.

Jakie informacje można zmienić po wizycie

Zakończoną wizytę można tylko:

 • przeglądać, usuwać, przywracać wizytę;
 • wskazywać przyczyny braku towaru (w niektórych projektach).

Nie można:

 • wykonywać, ponownie wykonywać, przycinać ani usuwać zdjęć;
 • odpowiadać na pytania ani usuwać odpowiedzi na pytania z kwestionariusza;
 • ręcznie dodawać lub usuwać towarów oraz kopiować zadań.